Al 20 jaar creëren we een toekomst waard om voor te leven dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.
Samen een passend antwoord binnen de nefrologische zorg dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.
Elke vorm van dialyse-ondersteuning, voor thuis en in het centrum dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.
Samen een passend antwoord binnen de nefrologische zorg dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.

Welkom bij Fresenius Medical Care Nederland B.V.

Wij voorzien graag in uw specifieke behoeften en zijn hierbij uw partner in de gehele dialyseketen: van totaalinstallatie tot ingebruikname en service. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing op het gebied van hemodialyse, peritoneaaldialyse en acute dialyse: in het centrum of thuis! Daarnaast kunnen wij binnen andere specialismen innovatieve therapeutische oplossingen bieden binnen de therapeutische aferese en op het gebied van leverproblematiek.

Voorlichtingsinformatie vindt u onder Patiënten >

Klik op een van de FMC-iconen hieronder om te ontdekken wat we voor u als professional kunnen betekenen!

Top