Samen een passend antwoord binnen de nefrologische zorg dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.

Onmogelijk? - Is niets!

PD-patiënt Tomasz, voor de kaart van zijn woonplaats

Peritoneale dialyse (PD) integreren in een actief en mobiel leven

Wroclaw, Polen – Tomasz is onderweg naar zijn werk in Warsaw. Achter in zijn auto liggen de vloeistoffen die nodig zijn voor de peritoneale dialyse van die dag. Dat is zijn realiteit sinds bij hem in 2014 falende nieren zijn geconstateerd. Hij reist sindsdien nooit meer zonder zijn vloeistoffen. Dit is één van de dingen die de actieve 40-jarige doet sinds hij is gediagnostiseerd met falende nieren. Een ander, belangerijker, punt wat zijn PD met zich meebrengt is, dat hij kan doorgaan met een fijn leven samen met zijn vrouw, dochter en hond.

Tomasz’s nieren functioneren nog gedeeltelijk, maar dagelijks dialyseren is toch cruciaal om gifstoffen uit zijn lijf lichaam te verwijderen. Elke dag zijn er 3 tot 4 wisselingen nodig en elke wisseling duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Hij vindt het thuis dialyseren ideaal omdat hij zo zijn eigen plek en tijd kan bepalen voor de dagelijkse wisselingen. “Ik kan deze therapie behandeling in mijn tijdschema inpassen, en niet andersom. En gelukkig ben ik een fervent lezer”, zegt hij met een glimlach, omdat hij de tijd die nodig is om te dialyseren gebruikt om een boek te lezen.

Ja, je kunt je mobiliteit behouden!

Tomasz zegt dat het de moeite waard was om de therapie een deel van zijn dagelijkse activiteiten te laten worden. “Met PD ben je flexibel en nog belangrijker, ben je mobiel. Stel je doet 3 tot 4 wisselingen per dag, dan ben je er maximaal 1 uur per dag mee bezig.  Dat kan iedereen! Het geeft je zoveel vrijheid, en de mogelijkheid om te reizen en te sporten. Daarom heeft Tomasz zich voorgenomen om zo lang mogelijk PD te blijven doen. Thomasz is altijd een fanatiek reiziger geweest, zowel privé als voor zijn werk. De wereld over reizen is  zijn favoriete hobby, maar hij was bang deze niet meer te kunnen uitoefenen toen hij werd geconfronteerd met nierfalen. Inmiddels heeft hij ondervonden dat reizen per auto geen probleem is, hij moet alleen niet vergeten zijn vloeistoffen mee te nemen. Reizen per vliegtuig is over het algemeen ook mogelijk, alleen vergt dit iets meer voorbereiding.

PD-patiënt Tomasz uit Polen

PD-patiënt Tomasz aan het werk

Omgaan met de diagnose

De diagnose van nierfalen kwam bij Tomasz als een schok. Als fanatiek sporter en altijd bezig om gezond te leven, vond hij het moeilijk te accepteren dat zijn gezondheid dusdanig verslechterde dat hij moest dialyseren. Maar over bepaalde dingen was Tomasz stellig: hij wilde doorgaan met werken en het leiden van een actief leven. Hij wilde niet om de dag in een kliniek moeten doorbrengen.

Doorgaan met een actief leven

Terugkijkend is Tomasz dankbaar dat zijn arts hem PD adviseerde.

Bij het kiezen van de beste therapie voor Thomasz, hebben de artsen destijds niet alleen gekeken naar zijn medische conditie, maar ook naar zijn levensomstandigheden: een actief werkende jongeman, zonder andere medische problemen. 

Terwijl hemodialyse (HD) vaak vereist dat  de patiënt naar een ziekenhuis of dialysecentrum gaat, kan PD uitgevoerd worden door de patiënt zelf – thuis of daar waar de hygiënische omstandigheden goed zijn.
Toen Tomasz nierfalen kreeg, vroeg hij zijn arts: “Wat zou u doen als u deze diagnose kreeg?” De arts zei toen dat hij voor PD zou kiezen. Tomasz luisterde naar het advies van zijn arts en begon zich in te lezen over peritoneale dialyse, aangezien deze therapievorm compleet nieuw voor hem was. Slechts na enkele dagen training kon hij thuis zelfstandig gaan dialyseren.

Stadsaanzicht van Wroclaw, Polen

PD-patiënt Tomasz uit Polen

Genieten van de gemakken van een thuisbehandeling

Belangrijk is wel dat PD-patiënten voldoende opslagruimte hebben voor de vloeistoffen. Tomasz voelt zich bevoorrecht omdat hij voor een maand aan vloeistoffen op voorraad kan hebben. Daarnaast heeft hij één kamer speicaal voor dialyseren ingericht; daar kan hij zich terugtrekken en ongestoord zijn behandelingen ondergaan. Trots zegt hij; “ik geniet van het comfort van mijn eigen huis en heb tot dusver nog geen infecties of problemen gehad.”

Mede door zijn positieve instelling is hij ervan overtuigd dat hij naast PD nog veel meer kan doen: “Wil je iets bereiken dan dien je het dialyseren te accepteren als deel van je leven. Je kunt het. Onmogelijk? – is niets!”

 

 Onze missie: het creëren van een toekomst waard om voor te leven!

Over Fresenius Medical Care Nederland B.V.

 

Top