Elke vorm van dialyse-ondersteuning, voor thuis en in het centrum dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.

Niertransplantatie

Wat is een niertransplantatie?

Niertransplantatie is het implanteren van een gezonde nier van iemand anders. De geschiktheid van een kandidaat voor een niertransplantatie is afhankelijk van bepaalde medische voorwaarden. Er worden verschillende labo­ratoriumbepalingen uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de donor en de ontvanger bij elkaar passen (matchen). De wachttijd voor het krijgen van een transplantatie verschilt. Helaas zijn er niet genoeg nieren beschikbaar voor transplantatie, dus komen patiënten gedurende een bepaalde tijd op een wachtlijst.

Een nier kan gedoneerd worden door:

  • een bloedverwant, zoals een ouder of een broer of zuster;
  • een niet-bloedverwant, zoals een echtgenoot/echtgenote, een familielid of een zeer goede vriend(in);
  • een overleden donor.

Hoe wordt een transplantatie uitgevoerd?

De nieuwe nier wordt laag in de buik geplaatst terwijl de zieke nieren meestal niet verwijderd worden. De nieuwe nier functioneert onmiddellijk er doet er enkele weken over om de urineproductie op gang te brengen. In enkele gevallen functioneert de nieuwe nier helemaal niet. Om afstoten te voorkomen moet de patiënt dagelijks medicatie innemen na de transplantatie. Soms kan deze medicatie een nier­afstoting niet voorkomen of veroorzaakt het ongewenste bijwerkingen.

Wat als de transplantatie heeft plaatsgevonden?

Een succesvolle transplantatie helpt om terug te gaan naar een goede gezondheid zonder dialyse. Na de transplantatie dient men er zich van bewust te zijn dat de dagelijkse inname van medicijnen erg belangrijk is. Een succesvolle transplantatie kan lang probleemloos functioneren, maar het risico op afstoting blijft nog steeds aanwezig. Als een transplantatie mislukt, dan is hemodialyse en peritoneaaldialyse meestal nog een optie.

 

Top