Elke vorm van dialyse-ondersteuning, voor thuis en in het centrum dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.

Peritoneaaldialyse (PD)

Wat is PD?

De peritoneale holte is een natuurlijke lichaamsruimte in de buik. Een dun vlies, genaamd het peritoneaalmembraan, bedekt deze ruimte. Het peritoneaalmembraan wordt gebruikt als filter om het bloed te reinigen en verwijdert overtollig lichaamsvocht.
PD wordt in de volksmond ook wel 'buikspoeling' genoemd. 

Bij peritoneaaldialyse wordt een PD-vloeistof in de peritoneale holte gebracht via een smalle kunststof buis, een katheter. De PD-vloeistof blijft daar enkele uren; dit wordt de verblijftijd genoemd. Na de verblijftijd wordt de gebruikte PD-vloeistof afgevoerd en vervangen door een nieuwe vloeistof. Dit proces heet een 'wisseling' en wordt vier tot vijf keer per dag herhaald.

CAPD en APD

Peritoneaaldialyse kan op twee manieren uitgevoerd worden:

 • Handmatig – CAPD (continue ambulante peritoneaaldialyse) wordt gewoonlijk overdag uitgevoerd;
 • Automatisch – APD (automatische peritoneaaldialyse) d.m.v. een machine, ook wel cycler genoemd, wordt gewoonlijk ’s nachts uitgevoerd.

Beide behandeltypen worden meestal thuis uitgevoerd. De keuze tussen hen is afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren, levenswijze en medische conditie. Hieronder volgt een omschrijving van de verschillende mogelijkheden. 

Hoe wordt CAPD uitgevoerd?

Bij CAPD worden de meeste wisselingen overdag uitgevoerd. Gewoonlijk vier wisselingen per dag:

 1. ’s Morgens na het wakker worden;
 2. Rond de lunch;
 3. Laat in de middag of vroeg in de avond;
 4. Net voor het slapen gaan.

Elke wisseling duurt ongeveer 30 minuten. De dialyse vindt plaats zodra de PD-vloeistof zich in de peritoneaalholte bevindt.

Hoe wordt APD uitgevoerd?

Bij APD worden de meeste wisselingen ’s nachts uitgevoerd m.b.v. een machine, een cycler. De patiënt is gedurende acht tot tien uren op de cycler aangesloten, die de PD-vloeistof via een lijnenset in de peritoneale holte laat lopen. Terwijl de patiënt slaapt, vult en leegt de cycler automatisch de peritoneale holte . 

Aandachtspunten bij PD

De verpleegkundigen in de kliniek traint de patiënt in het uitvoeren van
PD­-wisselingen. Zij geven continue ondersteuning bij het uitvoeren van de peritoneaaldialyse thuis.  

 • Peritoneaaldialyse (PD) is een continue behandeling welke zeven dagen per week uitgevoerd wordt;
 • De PD­-patiënt is vrij om alle normale activiteiten te doen tussen de wisselingen;
 • Bij APD is de patiënt bijna de gehele dag vrij;
 • Peritoneaaldialyse is een milde behandeling;
 • Overtollig vocht en afvalproducten worden langzaam en continu uit het lichaam verwijderd.

In samenspraak met de specialist in het ziekenhuis wordt bepaald of APD of CAPD het beste past in het behandelplan.


 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De nefrologisch specialist in het ziekenhuis bepaalt welke producten u nodig hebt voor de op te starten therapie. Wij kunnen de benodigdheden met u afstemmen (voorraadbeheer) en de producten volgens een nauwgezette planning bij u afleveren. Uiteraard vindt alles in overleg met het ziekenhuis plaats. 

Wij staan voor u klaar!

Top