Elke vorm van dialyse-ondersteuning, voor thuis en in het centrum dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.

Hoe werken je nieren?

Een geavanceerd mechanisme

Gezonde nieren

De gezonde chemische balans in ons lichaam en daarmee het functioneren van alle organen is voor een groot deel te danken aan twee organen: de nieren. Deze boonvormige organen liggen in de rug, vlak boven het middel, en worden gedeeltelijk beschermd door de ribben. Elke nier is ongeveer zo groot als je vuist. 

Het menselijk lichaam bevat tussen de vier en vijf liter bloed. Dit bloed vervoert zuurstof en voedingsstoffen naar cellen overal in het lichaam. Het vervoert ook afvalstoffen vanuit de cellen naar de nieren. Deze afvalstoffen zijn gevormd uit stoffen in het voedsel en de normale lichaamsactiviteit. Bijzonder is dat het totale bloedvolume in het lichaam elke twee minuten door de nieren circuleert. Gezonde nieren verwijderen 24 uur per dag overtollig lichaamswater en afvalstoffen; ze scheiden dagelijks één tot twee liter urine uit. 

 

Hoe werkt het?

Elke nier bevat ongeveer een miljoen piepkleine filtertjes, ofwel nefronen. De nefronen filteren en verwijderen het overtollige lichaamswater en de afvalstoffen uit het bloed. Deze worden vervolgens uitgescheiden als urine, dat via buisjes en later door de twee urineleiders naar de blaas stroomt. De blaas is de opslagplaats voor urine. De urine wordt uiteindelijk uit het lichaam afgevoerd via de urinebuis die naar de lichaamsopening leidt.

Naast het verwijderen van overtollig vocht en afvalstoffen hebben de nieren nog een aantal belangrijke functies. Ze zorgen voor een goede balans tussen de elektrolyten, zoals het kalium- en natriumgehalte in het lichaam. Bovendien maken de nieren hormonen aan die nodig zijn voor de bloeddrukregeling, de aanmaak van rode bloedlichaampjes en het behoud van sterke botten.

Waarom heb je nieren?

Samengevat zijn de nieren verantwoordelijk voor: 

 • het reguleren van de vochtbalans;
 • het verwijderen van afvalstoffen uit het bloed;
 • een goede elektrolytenbalans, zoals kalium en natrium;
 • de uitscheiding van hormonen voor de bloeddrukregeling;
 • het ondersteunen van de aanmaak van rode bloedlichaampjes;
 • het reguleren van de botmineralisatie.

Gezonde en goed functionerende nieren zijn voortdurend aan het werk. Als de nieren niet meer goed werken, zijn ze niet meer voldoende in staat afvalstoffen en overtollig vocht uit uw lichaam te verwijderen. De afvalstoffen hopen zich op in het lichaam en men kan zich ziek gaan voelen. Daarnaast verloopt de aanmaak van nierhormonen niet meer op de normale manier, wat leidt tot bloedarmoede, botziekte en een hoge bloeddruk.

Waarom functioneren nieren niet voldoende?

Ziektes zoals diabetes, hoge bloeddruk, problemen met hart en bloedvaten en chronische nierinfecties kunnen in de loop der jaren nierschade veroorzaken. Andere oorzaken van nierinsufficiëntie kunnen erfelijk zijn of het resultaat van aangeboren afwijkingen in het niersysteem. Chronische Nierinsufficiëntie (“Chronic Kidney Disease”, CKD) betekent eenvoudigweg dat de nieren voor langere tijd niet goed genoeg functioneren. Na verloop van tijd zal in de meeste situaties de nierziekte het functioneren van de nieren verder verminderen. Dan is een nierfunctievervangende therapie noodzakelijk. Dit niveau of stadium wordt fase-5 nierinsufficiëntie of ESRD (“End Stage Renal Disease) genoemd. Er zijn drie verschillende nierfunctie­vervangende therapieën die het werk overnemen van de nieren:

Symptomen van chronische nierinsufficiëntie

Helaas is het zo dat in een aantal gevallen de exacte oorzaak van de nierziekte niet bekend is. De symptomen van chronische nierinsufficiëntie uiten zich vaak zeer langzaam en worden daardoor vaak minder snel opgemerkt. Het zal misschien niet of nauwelijks opvallen wanneer deze symptomen beginnen. Als resultaat van de ophoping van vocht en afvalproducten kunnen zich één van de volgende symptomen voordoen:

 • minder urine;
 • gezwollen handen, gezicht en/of benen;
 • kortademigheid;
 • slaapstoornissen;
 • verlies van eetlust, misselijkheid/overgeven;
 • hoge bloeddruk;
 • gevoel van kou en vermoeidheid.
Top