Geïntegreerde en veilige CRRT voor uw IC-patiënt dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.

Acute dialyse

Continue nierfunctievervangende therapie - CRRT

CRRT (continuous renal replacement therapy) staat voor 'continue nierfunctievervangende therapie'. Deze therapie wordt toegepast bij patiënten met acuut nierfalen, die op de Intensive Care behandeld worden. In een kritische omgeving zoals een intensive care moet de aandacht voor de patiënt optimaal zijn.  

Wij bieden u toegang tot de meest moderne therapieën. Samen met een gebruiksvriendelijke toepassing van de apparatuur en een efficiënte workflow bij gebruik van deze systemen resulteert dit in optimale veiligheid voor uw patiënt én in zekerheid voor u als professional.

 De pijlers van onze Ci-Ca® CRRT

+ Geïntegreerde veiligheid bij regionale citraatantistolling;
+ Ononderbroken continue therapiemogelijkheden;
+ Bewezen betrouwbaar;
+ Professionele ondersteuning na ingebruikname.

Veilig   Effectief   Efficiënt   Eenvoudig


Lees meer op www.multiintensecare.com >

Ci-Ca®: geintegreerde veiligheid bij regionale citraatantistolling

Bij het uitvoeren van de CRRT-behandeling is een gecontroleerde antistolling van het bloed belangrijk. Binnen ons CRRT-concept bieden wij een eenvoudig Ci-Ca®-protocol voor regionale citraatantistolling; de toediening van citraat en calcium is volledig geïntegreerd in het systeem. Gebruik van externe losse toedieningssystemen is niet meer nodig, waardoor de kans op fouten en dus het risico voor de patiënt geminimaliseerd wordt. 

Door gebruik te maken van kleur- en vormcodering op de vloeistoffen en lijnensets wordt eenvoudige visuele ondersteuning geboden voor een juiste plaatsing en aansluiting. Hierdoor is de kans op verwisselingen nagenoeg nihil.    

... en dus Veilig

 

Ononderbroken continue CRRT met Ci-Ca®-behandelingen

Door de slimme combinatie van geïntegreerde regionale citraatantistolling met de CVVHD-therapievorm*, is een lage bloedflow tijdens de behandeling voldoende. Dit resulteert in een daadwerkelijk non-stop continue nierfunctievervangende therapie, waardoor de effectiviteit van de behandeling te vergelijken is met de veelal toegepaste CVVH-behandeling* terwijl de belasting van de behandeling voor de patiënt en verpleegkundige lager is.

 ...en dus Effectief

 

*CVVHD staat voor Continue Venoveneuze Hemodialyse, een behandelingsvorm waarbij het verwijderen van afvalstoffen plaatsvindt op basis van een concentratieverschil (ook wel diffusie genoemd). CVVH, Continue Venoveneuze Hemofiltratie, is daarentegen gebaseerd op verwijdering van lichaamswater met de daarin opgeloste afvalstoffen (convectie). 

 

Focus op efficiënte CRRT

Door de toepassing van CVVHD wordt minder vloeistof verbruikt, waardoor interventies en wisselingen van vloeistoffen beperkt worden. Door de non-stop continuïteit van de behandeling wordt voortijdige vervanging van de lijnenset voorkomen. Dit scheelt tijd, geld en is minder arbeidsintensief! 

 

...en dus Efficiënt

Gebruikersgemak: groot display en handige bediening

Het grote draaibare touchscreen zorgt voor een eenvoudige intuïtieve bediening van het multiFiltratePRO-dialysesysteem. De vier robuuste zwenkwielen geven het systeem een goede mobiliteit voor gemakkelijk transporteren. De lijnen zijn samengebracht in één set, waardoor het gereedmaken van het dialysesysteem snel en eenvoudig kan plaatsvinden.  

Door de slimme combinatie van geïntegreerde regionale citraatantistolling met de CVVHD-therapievorm*, is een lage bloedflow tijdens de behandeling voldoende. Hierdoor ontstaan veelal minder problemen bij de bloedaanvoer naar het dialysesysteem en zijn minder interventies van verplegend personeel noodzakelijk.

... en dus Eenvoudig

Fresenius Medical Care levert Medcomp® vaattoegangsproducten voor alle afdelingen binnen uw ziekenhuis waar vaattoegang van belang is.

Zo heeft u de keuze uit een uitgebreid portfolio katheters voor hemodialyse- en CRRT-behandelingen. Poortkatheters en multi-inzetbare perifeer ingebrachte centrale katheters (PICC’s en midlijnen) kunnen op diverse afdelingen binnen uw ziekenhuis ingezet worden. Hierbij kunt u onder andere denken aan: oncologie, hematologie en de IC.

Voorgevulde katheterlockspuitjes zijn verkrijgbaar in diverse concentraties en daarnaast kunnen we u nog van verschillende accessoires voorzien, die bij vaattoegang van belang zijn.

Heeft u specifieke vragen, neemt u dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend advies.

Voor iedere patiënt een oplossing

Top