Optimale medische en economische outcome dat is Fresenius Medical Care Nederland B.V.

Dialyse

Patiënt-geoptimaliseerde behandelingstherapie

Wij zijn totaalleverancier op het gebied van hemodialyse. Dit gaat verder dan het leveren van een dialysesysteem. Denk aan de diverse andere producten die nodig zijn om dialyse mogelijk te maken of zelfs aan de totaalinrichting van een dialysecentrum. Ook operationele ondersteuning, in de vorm van trainingen en technische support, zijn ons toevertrouwd. Uiteraard volgens de laatste richtlijnen en standaarden. 

Wij leveren geavanceerde en volledig geïntegreerde oplossingen voor optimale en veilige dialyse. Zowel in het centrum als in een thuissituatie ligt onze focus op een optimale medische en economische uitkomst.

HD-therapie met minimale cardiovasculaire impact

Onze overtuiging in HDF wordt gedeeld door de wetenschappelijke gemeenschap en ondersteund door bewijs. In de afgelopen jaren hebben verschillende studies de voordelen van HDF al bevestigd.1,2,3

 
Ga naar www.HighVolumeHDF.com > 

¹ Maduell F. et al., J Am Soc Nephrol (2013); 24; 487-497
² Ok E. et al., Nephrol Dial Transplant (2012); 28; 192-202
³ Pedrini, L.A. et al., Nephrol Dial Transplant (2012); 26 (8); 2617-24

 

Continue sturing van de HD-behandeling

Adequate meting van de klaring

De OCM® - Online Clearance Monitor  meet continu, tijdens de behandeling, (non-invasief) de Kt/V-waarde, hierdoor kan bepaald worden of de dialysedosis adequaat is. Onderbehandeling kan hierdoor worden vermeden.

Advanced Fluid Management met de BVM en BTMDe BVM - Blood Volume Monitor meet het bloedvolume en controleert hiermee de ultrafiltratie. Indien nodig wordt de ultrafiltratie automatisch aangepast.

De BTM - Blood Temperature Monitor zorgt voor regulatie en stabilisatie van
de temperatuurbalans van de patiënt, om bloeddrukdalingen te voorkomen.
Daarnaast is recirculatie- en shuntfl owmeting mogelijk met behulp van de BTM.

Gunstige kosteneffectiviteit

Diverse factoren spelen een rol in een kostenefficiënte organisatie. Onder andere de hoge mate van betrouwbaarheid van de apparatuur en een professionele technische ondersteuning. Ook denken wij mee in logistieke oplossingen waarbij minimale voorraden en betrouwbare leveringen een centrale rol spelen. Zo zijn wij één vast aanspreekpunt voor alle hemodialysezaken!

Technische service

Technische service
Logistieke ontzorging

Logistieke ontzorging
One-stop shopping

One-stop shopping

Afgestemd productassortiment

CorDiax 5008 en FX CorDiax HDF: ideale combinatie

FX CorDiax hemodiafilters hebben een optimale doorstroming in de capillairen, wat hoge effectiviteit voor de patiënt biedt en het voordeel van HighVolumeHDF® maximaal benut.

Top