Ondersteunende medicatie binnen de (pre)dialyse

Medicatie

Ondersteunende medicatie binnen de (pre)dialyse

De diverse farmaceutische producten, welke gebruikt worden binnen de nefrologie, zijn belangrijk binnen het totale behandelingsbeleid. Met onze samenwerkingspartner Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Nederland B.V. kunnen wij diverse producten waaronder intraveneus ijzer, fosfaatbinders (calciumvrij en calciumhoudend) en natriumvrije kaliumbinders aanbevelen. Graag informeren wij u nader over de nieuwste ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

 

          Ga naar de externe productwebsite >
          U verlaat dan de website van Fresenius Medical Care Nederland B.V.

Top